Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Распоред писмених провера за четврти класификациони период

распоред писмених провера 4

Окружно такмиченје у стоном тенису

На управо завршеном Окружном такмичењу у стоном тенису у Неготину, екипа наше школе освојила је изврсно прво место и квалификовала се за државно првенство, крајем новембра ове године у Зренјанину.
Екипа у саставу Павловић Марко и Калиновић Петар, показала је изузетно знање ове спортске дисциплине и оправдала уложени рад и труд који носе још из свог матичног клуба. Пред овим ученицима је период када треба да стасају у праве играче али и још три године у којима ће бранити боје своје школе. Браво !!!
Све честитке у име колектива Техничке школе.

IMG-b340d96e1e051387e6f3b2969624ef93-V

IMG-9d2cca6d6f3ff1b8f412999a3c6ec731-V

Распорд часова школске 2017/2018.г.

RASPORED 2017-2018.

Распоред писмених провера у првом класификационом периоду школске 2017/2018.г.

prvi raspored pismenih provera 17-18

Календар блок наставе у школској 2017/2018.г.

kalendar blok1718

Питања за ванредне ученике – биологија

БИОЛОГИЈА – ИСПИТНА ПИТАЊА

1. Биолошки системи и управљање биолошким системима (ћелија, ткива, систем органа, организам)
2. Вируси – Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи различитих обољења.
3. Бактерије – Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изазивачи болести. Значај бактерија
4. Ћелија – Хемијски састав ћелије
5. Ћелија – Грађа ћелије и функција ћелијских органела
6. Једро и хромозоми
7. Деоба ћелије – митоза и мејоза
8. Метаболизам (катаболизам и анаболизам)
9. Типови исхране живих бића
10. Фотосинтеза, њени продукти и значај за живот на Земљи
11. Молекулске основе наслеђивања
12. Гени, генотип, фенотип
13. Основна правила наслеђивања
14. Типови наслеђивања особина код биљака и животиња
15. Извори генетичке варијабилности
16. Хромозоми човека. Детерминација пола човека. Промене у броју полних хромозома и генетичком материјалу
17. Последице укрштања у блиском сродству

Предметни наставник: Сузана Симић – Добрић
Преузимање

Питања за ванредне ученике – математика за I годину IV степен

Математика – задаци за 3. годину, 4. степен

1) Површине и обими фигура у равни: 1 – 20,23, 24, 30, 35, 40, 41, 43, 47
2) Полиедри: 144 – 151, 158, 161, 169, 170, 184, 186, 189, 190, 194 – 199, 213 – 217, 241 – 247, 248 – 251
3) Обртна тела: 319 – 328, 339 – 346, 348, 353, 354, 384 – 389, 419 – 425, 428, 429, 430
4) Вектори: 546, 549, 553, 556, 557, 558 – 561, 589, 592, 595, 600, 602 – 605, 612, 613, 618, 628, 630, 631, 635, 636, 641, 646
5) Аналитичка геометрија у равни: 657 – 661, 678, 681, 694 – 698, 702, 703, 710, 715, 718, 719, 723, 726, 727, 728, 732, 736, 737, 758, 759, 762, 768, 769
6) Круг: 805, 806, 807, 817, 819, 840, 841, 843, 844
7) Елипса: 886, 890, 891, 896, 911, 912, 914, 915
8) Хипербола: 934, 935, 936, 937, 944, 961, 962, 966
9) Парабола: 983 – 985, 987, 996, 1000, 1001
10) Низови: 1080, 1081, 1135 – 1137, 1143, 1144, 1148, 1149, 1164, 1171, 1178, 1179, 1180 – 1185, 1219, 1222

Збирка: Ж. Ивановић, С. Огњановић, Круг 2004, Математика 3
Преузимање

Питања за ванредне ученике – математика за II годину III степен

Математика – задаци за II годину III степен, електро смерови : Преузимање

Питања за ванредне ученике – математика за I годину III степен

Математика – задаци за I годину III степен : Преузимање

Питања за ванредне ученике – математика за II годину IV степен

Математика – задаци за II годину IV степен

1) Степеновање и кореновање: 2, 6, 7, 9, 14, 15, 28 (30), 33 (37), 35 (33), 40 (46)
2) Комплексни бројеви: 70 (63), 71 (64), 72 (65), 78 (71), 79 (72), 80 (73), 81 (74), 86 (79)
3) Квадратна једначина и функција: 149(144), 150 (145), 156 – 159 (151 – 154), 166 (170), 167 (171), 174 (184), 176
(186), 181 (193), 182 (194), 188 (219), 189 (220), 266 (262), 267 (263), 290 (291), 292, 294 (295), 295, 297 (296), 319 (322), 320 (323), 321 (324), 322 (325), 329 (334), 360, 362
4) Експоненцијална и логаритамска функција: 479 – 484 (473 – 478), 485 (479), 490 (486), 493 (490), 494 (491), 496 (493), 502 (503), 503 (498), 506 (502), 529 – 532 (527 – 530)
5) Тригонометрија: 634 а – ж (628), 639 (633), 647 – 653 (641 – 647), 655 (649), 656 (661), 686 (681), 687 (682), 689 (684), 730 , 731 (732), 732 (733), 885, 890 (892), 891 (893), 906 , 907, 917, 921, 953, 955, 1038

Збирка: Ж. Ивановић, С. Огњеновић, Круг 2010, Математика 2

Преузимање