Home » Обавештења

Category Archives: Обавештења

Распоред писмених провера за четврти класификациони период

распоред писмених провера 4

Још једно републичко такмиченје

Након стоног тениса ( Калиновић и Павловић ) за републичко такмичење квалификовали су се и наши стрелци.
Екипа:
1. Велић Марио
2. Станојловић Младен
3. Поповић Димитрије
Ови ученици представљаће нас у Смедереву 18.04.2018.године.

Екипу чине и Симоновић Марија и Стојановић Дарко али као такмичари у појединачној конкуренцији.
cROP50 POSTO

Ванредни ученици – пријаве и испити

Ванредни испити за АПРИЛСКИ РОК:
Пријава испита: 10.04 – 16.04.
Испитни рок: 20.04. – 30.04.

Ванредни испити за ЈУНСКИ РОК:
Пријава испита: 01.06. – 07.06.
Испитни рок: 13.06. – 30.06.

Ванредни испити за АВГУСТОВСКИ РОК:
Пријава испита: 01.07 – 10.07.
Испитни рок: 20.08. – 31.08.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Техничка школа

Адреса наручиоца: Младост бр. 1, 19320 Кладово

Интернет страница наручиоца: www.tehnickakladovo.edu.rs

Врста наручиоца: установа средњег образовања

Врста предмета: добра

Предмет јавне набавке мале вредности су добра – лож уље за потребе централног грејања школе за период фебруар – децембар 2018. године. Ознака и назив из општег речника набавке: 09135100 – лож уље

Уговорена вредност: 112,95 дин/л без ПДВ-а, за укупну количину која се набавља ( 18.444 литара ), уговорена вредност без ПДВ-а је 2.083.333,33 динара.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 4

Понуђена цена:
- Највиша: 119,45 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.203.135,80 дин.
- Најнижа: 112,95 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.083.249,80 дин.

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша: 119,45 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.203.135,80 дин.
- Најнижа: 112,95 дин/л, без ПДВ-а, укупна вредност без ПДВ-а: 2.083.249,80 дин.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.01.2018. године

Датум закључења уговора: 30.01.2018.године

Основни подаци о добављачу: Друштво за производњу промет и услуге ”КНЕЗ ПЕТРОЛ”, д.о.о. Батајница, 11273, ул. Царице Јелене бр. 28, мат. бр. 17535439, ПИБ: 103223995.

Период важења уговора: од фебруара до децембра 2018. године.

Околности које представљају основ за измену уговора: Образложена промена цене нафтних деривата на тржишту ( берзи ).

Остале информације: /

Turnir u malom fudbalu

Tehnička Škola Kladovo i Srednja Škola „ Sveti Sava „
Turnir u malom fudbalu

Ekipe: I grupa
1. Ratkini sinovi
2. Marsovci
3. Nike
4. Kicoši
5. I2 Mašinci
II Grupa
6. Šampioni
7. II2 Mašinci
8. Jedva smo se skupili
9. Orlovi
10. Zemunac
R A S P O R E D
22.01.2018. Ponedeljak
Ratkini sinovi – Marsovci
Šampioni – II2 Mašinci
23.01.2018. Utorak
Nike – Kicoši
Jedva smo se skupili – Orlovi
24.01.2018. Sreda
Ratkini sinovi – I1 Mašinci
Šampioni – Zemunac
25.01.2018. Četvrtak
Marsovci – Kicoši
II2 Mašinci – Orlovi
26.01.2018.Petak
Nike – I2 Mašinci
Jedva smo se skupili – Zemunac
29.01.2018. Ponedeljak
Ratkini sinovi – Kicoši
Šampioni – Orlovi
30.01.2018. Utorak
Marsovci – Nike
II2 Mašinci – Jedva smo se skupili
31.01.2018. Sreda
Kicoši – I2 Mašinci
Orlovi – Zemunac
Datum naknadno
Ratkini sinovi – Nike
Šampioni – Jedva smo se skupili
Datum naknadno
Marsovci – I2 Mašinci
II2 Mašinci – Zemunac

Javne nabavke

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 ), Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за ЈНМВ, бр. 29 од 19.01.2018. године директор Техничке школе у Кладову доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБРА)
РЕДНИ БРОЈ 1/2018

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: ”КНЕЗ ПЕТРОЛ” д.о.о из из Батајнице, ул. Царице Јелене бр. 28, понуда број: 1678/ЈН од 16.01.2018. године, код наручиоца заведена под бројем: 23 од 17.01.2018. године.
Kompletan zapisnik može se preuzeti u sekciji PREUZIMANJA

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2018 – лож уље, гасно уље екстра лако евро ел

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Tехничка школа у Кладову, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2018
Набавка добара: Лож уља – Гасног уља екстра лаког евро ел

Преузмите позив за подношење понуда: Позив за подношење понуда
Преузмите конкурсну документацију: Конкурсна документација

Распоред писмених провера за други класификациони период у школској 2017/ 2018. години

распоред писмених провера 2-1718

Истријска секција наше школе у Нишу

Ученици II-1 и II-2 Техничке Школе имали су прилику да, у оквиру историјске секције, обиђу културно историјске знаменитости Ниша као и сам град. Прво су обишли комплекс логора из Другог светског рата где су, између осталог, научили да никад не смеју заборавити нити дозволити да се овакви догађаји било када понове. По програму, следећа је била Ћеле кула, споменик из времена Првог српског устанка и чувене битке на Чегру. О овој чувеној битци ученици су већ учили на часовима историје а овде, на очигледан начин употпунили своје знање. Након кратког предаха обишли су тврђаву у самом центру града и међу зидинама ове древне тврђаве, на кратко се нашли на размеђу векова. На крају, пре времена предвиђеног за шетњу и одмор и понеки шопинг, имали су прилику да виде и сва блага која су Римљани оставили на том поднебљу а која су нам доступна захваљући археолошком музеју, који предано чува све експонате пронађене на археолошком налазушту Медијана. Деца су уживала у овом обиласку а „ главни кривац „ за овај лепи дан, организован 02.11. била је професорка Ивана Николић Радуловић
1 (2)

1 (8)

Окружно такмиченје у стоном тенису

На управо завршеном Окружном такмичењу у стоном тенису у Неготину, екипа наше школе освојила је изврсно прво место и квалификовала се за државно првенство, крајем новембра ове године у Зренјанину.
Екипа у саставу Павловић Марко и Калиновић Петар, показала је изузетно знање ове спортске дисциплине и оправдала уложени рад и труд који носе још из свог матичног клуба. Пред овим ученицима је период када треба да стасају у праве играче али и још три године у којима ће бранити боје своје школе. Браво !!!
Све честитке у име колектива Техничке школе.

IMG-b340d96e1e051387e6f3b2969624ef93-V

IMG-9d2cca6d6f3ff1b8f412999a3c6ec731-V