Home » Обавештења » РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. год.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. год.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ, ДОПУНСКИХ ИСПИТА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА И ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА, У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. год.

Преузимање документа


Р.б.
ПРЕДМЕТ
ДАТУМ И ВРЕМЕ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1.ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА22.08.2016. г. од 10.00 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
2.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(матурски)
22.08.2016.г. од 10.00 часова, писмени, усмениГордана Антић,
Марија Королија,
Невена Благојевић
3.ХЕМИЈА22.08.2016. г. од 10.00 часоваРадоњић Иванка,
Радић Марина,
Драгана Лазаревић
4.МАТЕМАТИКА23.08.2016.г.од 10.00 часова, писмени, усмени по договоруМирјана Турановић,
Радић Марина,
Лазаревић Драгана
5.МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ,
МОТОРИ СУС
23.08.2016.г.од 10.00 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
6.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК24.08.2016.г. од 09.00 часова, писмени, усмениНевена Благојевић,
А. Јовановић,
Гордана Антић
7.МЕХАНИКА,
ТЕРМОДИНАМИКА,
МОТОРНА ВОЗИЛА
25.08.2016.г.од 09.00 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
8.ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА
ОСНОВЕ ЕЛКТРОТЕХНИКЕ 1
ЕЛКТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА (изборни предмет)
25.08.2016.г.од 09.00 часоваДимитријевић Драган,
Будујкић Ратка,
Мариновић Богољуб ,
Мирјана Илијевић
9.ГРАЂAНСКО ВАСПИТАЊЕ26.08.2016.г.од 09.00 часоваМарија Королија,
Сања Стојковић,
Александра Јовановић
10.ЕЛКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ26.08.2016.г.од 09.00 часоваДимитријевић Драган,
Будујкић Ратка,
Мариновић Богољуб,
Мирјана Илијевић
11.ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА29.08.2016.г.од 09.00 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
12.ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЕЛКТРОТЕХНИЦИ,
ЕЛККТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА (матурски рад)
29.08.2016.г.од 09.00 часоваДимитријевић Драган,
Миленковић Љубиша,
Мирјана Илијевић
13.ЗАВРШНИ ИСПИТ електротехника29.08.2016.г.од 09.00 часоваМариновић Богољуб,
Маринковић Борислав,
Букатаревић Владимир
14.ЗАВРШНИ ИСПИТ машинство29.08.2016.г.од 09.00 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
15.ЕЛКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ30.08.2016.г.од 09.00 часоваДимитријевић Драган,
Будујкић Ратка,
Мариновић Богољуб ,
Мирјана Илијевић
16.МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ30.08.2016.г.од 09.00 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
17.ПРАКТИЧНА НАСТАВА
машинство
31.08.2016.г.од 09.00 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата