Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – електричне инсталације и осветљење

Питања за ванредне ученике – електричне инсталације и осветљење

Електричне инсталације и осветљење (електроинсталатери, трећа година, трeћи степен)

1. Објаснити проводнике и каблове за телекомуникације
2. Објаснити оптичке каблове
3. Објаснити инсталацију интерфона
4. Објаснити антенске системе
5. Објаснити поделу и врсте сигнализације
6. Објаснити инсталације за откривање и дојаву пожара
7. Објаснити инсталацију сигурносног осветљења
8. Објаснити електричну инсталацију у стамбеним објектима
9. Објаснити електричну инсталацију у јавним објектима
10. Објаснити електричну инсталацију моторног погона
11. Објаснити живине сијалице
12. Објаснити сијалице са усијаним металним влакном
13. Објаснити флуоресцентне сијалице
14. Објаснити сијалице испуњне металним парама
15. Објаснити посебне врсте сијалица
16. Објаснити основне појмове светлосних величина и јединица
17. Који су основни делови пројекта електричних инсталација
18. Прорачун пада напона

Преузимање