Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – елекричне мреже и постројења

Питања за ванредне ученике – елекричне мреже и постројења

Електричне мреже и постројења (електроинсталатери, трећа година, трећи степен)

1. Објаснити системе за пренос електричне енергије
2. Објаснити принцип рада хидроелектрана
3. Објаснити принцип рада термоелектрана
4. Објаснити принцип рада нуклеарних електрана
5. Објаснити допунске елементе вода
6. Објаснити изолаторе и носаче изолатора
7. Објаснити конзоле
8. Објаснити поделу и врсту стубова
9. Објаснити поделу и врсте постројења
10. Који су елементи постројења?
11. Објаснити сабирнице
12. Објаснити растављаче
13. Објаснити окидаче
14. Објаснити прекидаче као елементе постројења
15. Објаснити самоносећи кабловски сноп
16. Објаснити радове у безнапонском стању
17. Објаснити радове у близини напона и под напоном
18. Објаснити појаву земљоспоја
19. Објаснити појаву кратког споја у мрежама
20. Објаснити кућне прикључке
21. Објаснити трансформацију, пренос и дистрибуцију електричне енергије

Преузимање