Home » Обавештења » Доквалификација – основе електротехнике

Доквалификација – основе електротехнике

Основе електротехнике (прва година)
Допунски испит за ученике који су завршили неки од смерова електро групе (електроинсталатери, фриго,..)

1. Кулонов закон
2. Електрично поље
3. Мешовита веза кондензатора
4. Зависност отпорности од температуре
5. Џулов закон
6. Мешовито везивање отпорника у колу
7. Решавање сложених кола применом I и II Кирхофовог закона
8. Магнетно поље

Преузимање