Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – електрична вуча

Питања за ванредне ученике – електрична вуча

Електрична вуча (енергетичари, четврта година)

1. Објаснити вучну силу вучног возила
2. Објаснити повремене отпоре вуче
3. Објаснити сталне отпоре вуче
4. Објаснити атхезију и коефицијент атхезије
5. Објаснити општу једначину вуче
6. Објаснити кочну силу воза
7. Објаснити дијаграме кретања воза
8. Објаснити примену мотора једносмерне струје са редном побудом у електричној вучи
9. Објаснити примену трофазних асинхроних мотора у електричној вучи
10. Објаснити механички и машински део лoкомотиве
11. Објаснити дизел електричне локомотиве
12. Објаснити електричне преноснике снаге
13. Објаснити помоћне погоне на дизел електричним локомотивама
14. Објаснити трамваје
15. Објаснити тролејбусе
16. Објаснити врсте контактних мрежа
17. Објаснити полигонацију контактног вода

Преузимање