Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – електроенергетика

Питања за ванредне ученике – електроенергетика

Електроенергетика (електротехничар рачунара, трећа година, четврти степен)
1. Објаснити електроенергетски систем
2. Објаснити принцип рада хидроелектране
3. Објаснити принцип рада термооелектране
4. Објаснити принцип рада нуклеарне електране
5. Објаснити трансформаторе снаге у постројењима
6. Објаснити елементе постројења
7. Објаснити проводнике и каблове за електричне инсталације
8. Објаснити врсте и намену електричних инсталација
9. Које су мере заштите од електричне струје
10. Објаснити инсталационе осигураче
11. Објаснити инсталационе прекидаче
12. Које се физичке величине и јединице, најчешће користе у фотометрији?
13. Објаснити сијалице са усијаним металним влакном
14. Објаснити флуоресцентне сијалице
15. Објаснити принцип рада трансформатора
16. Објаснити принцип рада аутотрансформатора
17. Објаснити асинхроне моторе и њихову примену
18. Објаснити принцип рада једносмерне машине
19. Објаснити принцип рад синхроних машина


Преузимање