Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – практична настава

Питања за ванредне ученике – практична настава

ISPITNA PITANJA ZA PRAKTIČNU NASTAVU – II RAZRED ELEKTROINSTALATERI

II2 – Pitanje 1 Tehnički propisi za izvođenje kućnih instalacija
II2 – Pitanje 2 Zaštita od napona dodira
II2 – Pitanje 3 Elektromaterijal i pribor
II2 – Pitanje 4 Stepenišni automati
II2 – Pitanje 5 Tehnički propisi za izradu kućnog priključka
II2 – Pitanje 6 Šematski prikaz trofazne razvodne table sa 13 osigurača
II2 – Pitanje 7 Šematski prikaz opterećenja trofazne razvodne table
II2 – Pitanje 8 Šematski prikaz opterećenja monofazne razvodne table
II2 – Pitanje 9 Šematski prikaz jednofazne razvodne table sa 12 osigurača
II2 – Pitanje 10 Tehnički propisi za izvođenje kućne instalacije
II2 – Pitanje 11 Jednopolna i razvijena šema: običnog, serijskog i naizmeničnog svetla
II2 – Pitanje 12 Jednopolna i razvijena šema: običnog, serijskog i unakrsnog svetla
II2 – Pitanje 13 Jednopolna šema instalacije kupatila
II2 – Pitanje 14 Razvijena šema instalacije kupatila
II2 – Pitanje 15 Telefonska instalacija
II2 – Pitanje 16 Linijski i fazni napon, koliko iznosi i gde se pojavljuje
II2 – Pitanje 17 Šematski prikaz priključne kutije trofaznog asinhronog motora veza – trougao -
II2 – Pitanje 18 Šematski prikaz priključne kutije trofaznog asinhronog motora veza – zvezda -
II2 – Pitanje 19 Šematski prikaz priključne tablice monofaznog asinhronog motora
II2 – Pitanje 20 Čitanje podataka sa tablice asinhronog motora
II2 – Pitanje 21 Električna sema TA peći
II2 – Pitanje 22 Promena smera obrtanja trofaznog asinhonog motora
II2 – Pitanje 23 Čitanje razvijene šeme jednofazne glavne razvodne table
II2 – Pitanje 24 Čitanje razvijene šeme trofazne glavne razvodne table
II2 – Pitanje 25 Razvijena i jednopolna šema zvona 220 v.
———-
II2 – RADOVI 1 Izrada instalacije unakrsnog svetla i električnog zvona ( jedan poziv)
II2 – RADOVI 2 Izrada instalacije naizmeničnog svetla i električnog zvona ( dva poziva)
II2 – RADOVI 3 Izrada instalacije serijskog i običnog svetla
II2 – RADOVI 4 Izrada i nstalacije stepenišnog svetla za dva sprata
II2 – RADOVI 5 Izrada instalacije dve trofazne utičnice – opterećenje pet i tri kw-
II2 – RADOVI 6 Izrada instalacije pet monofaznih utičnica povezanih na dva osigurača – opterećenje dva i tri kw
II2 – RADOVI 7 Izrada instalacije tri električna zvona – uključenje pojedinačno-
II2 – RADOVI 8 Izrada instalacije stepenišnog svetla za četiri sprata
II2 – RADOVI 9 Povezivanje priključne kutije trofaznog asinhronog motora – veza zvezda
II2 – RADOVI 10 Povezivanje prikljucne kutije trofaznog asinhronog motora – veza trougao
II2 – RADOVI 11 Montaža jednofaznog utikača
II2 – RADOVI 12 Montaža trofaznog utikača
II2 – RADOVI 13 Montaža i povezivanje jednofazne utičnice
II2 – RADOVI 14 Montaža i povezivanje trofazne utičnice
II2 – RADOVI 15 Izrada instalacije kupatila
II2 – RADOVI 16 Povezivanje i montaža indikatora za kupatilo
II2 – RADOVI 17 Merenje napona i otpora univerzalnim instrumentom
II2 – RADOVI 18 Provera napona probnom lampom i glinericom
II2 – RADOVI 19 Izrada jednofazne razvodne table
II2 – RADOVI 20 Izrada trofazne razvodne table

NAPOMENA:
-Svaki učenik odgovara na 3 teorijska pitanja (II2- Pitanje 1 – II2 – Pitanje 25) i praktično radi 1 od radova (II2 – RADOVI 1 – II2 – RADOVI 20)
-Na ispit doneti potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u nekoj radnoj organizaciji u trajanju od 60 časova i dnevnik rada sa predlogom ocene

Преузимање