Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – практична настава

Питања за ванредне ученике – практична настава

Ispitna pitanja za praktičnu nastavu – II razred elektrotehničar elektromotornog pogona

II1 – Pitanje 1 Provodnici,označavanje i preseci
II1 – Pitanje 2 Izbor osigurača na osnovu snage potrošača
II1 – Pitanje 3 Vrste prekidača i primena
II1 – Pitanje 4 Priključni uređaji
II1 – Pitanje 5 Električna brojila (povezivanje)
II1 – Pitanje 6 Jednofazna razvodna tabla
II1 – Pitanje 7 Trofazna razvodna tabla
II1 – Pitanje 8 Paketni (grebenasti) prekidači
II1 – Pitanje 9 Elementi automatike
II1 – Pitanje 10 Kontaktori
II1 – Pitanje 11 Bimetali
II1 – Pitanje 12 Univerzalni merni instrumenti
II1 – Pitanje 13 Elektromotori, monofazni, priključna kutija, princip rada
II1 – Pitanje 14 Trofazni asinhroni motor, princip rada, prikjučna kutija
II1 – Pitanje 15 Promena smera obrtanja trofaznog asinhronog motora, paketnim prekidačem
II1 – Pitanje 16 Delovi elektromotora
II1 – Pitanje 17 Stepenišni automati, stepenišna rasveta
II1 – Pitanje 18 Zaštitna strujna sklopka
II1 – Pitanje 19 Tehnički propisi za izradu instalacije kupatila
II1 – Pitanje 20 Razvijena i jednopolna šema naizmeničnog svetla
II1 – Pitanje 21 Razvijena i jednopolna šema običnog i serijskog svetla
II1 – Pitanje 22 Šematski prikaz priključne kutije motora – zvezda -
II1 – Pitanje 23 Šematski prikaz priključne kutije motora – trougao -
II1 – Pitanje 24 Vrste i uloga uzemljenja
———-
II1 – RADOVI 1 Montaža monofaznog utikača
II1 – RADOVI 2 Montaža trofaznog utikača
II1 – RADOVI 3 Izrada instalacije fluorescentnog svetla na panelu
II1 – RADOVI 4 Izrada stepenišnog svetla – uključenje elektronskim automatom
II1 – RADOVI 5 Puštanje u rad trofaznog asinhronog elektromotora prekidačem 0/1
II1 – RADOVI 6 Puštanje u rad trofaznog asinhronog elektromotora prekidačem 1/0 /2
II1 – RADOVI 7 Povezivanje električnog šporeta na mrežu
II1 – RADOVI 8 Povezivanje 3 monofazne utičnice u 1 strujni krug
II1 – RADOVI 9 Povezivanje prikljucne kutije trofaznog asinhronog motora -zvezda -
II1 – RADOVI 10 Povezivanje prikljucne kutije trofaznog asinhronog motora – trougao -
II1 – RADOVI 11 Ispitivanje namotaja trofaznog asinhronog motora univerzalnim instrumentom
II1 – RADOVI 12 Merenje napona i otpora univerzalnim instrumentom
II1 – RADOVI 13 Ispitivanje napona probnom lampom i glinericom
II1 – RADOVI 14 Izrada jednofazne razvodne table
II1 – RADOVI 15 Izrada trofazne razvodne table
II1 – RADOVI 16 Povezivanje trofaznog brojila
II1 – RADOVI 17 Povezivanje jednofaznog brojila
II1 – RADOVI 18 Povezivanje serijskog i naizmeničnog svetla
II1 – RADOVI 19 Povezivanje električnog zvona
II1 – RADOVI 20 Povezivanje običnog i unakrsnog svetla
II1- RADOVI 21 Montaža i povezivanje jednofazne utičnice
II1- RADOVI 22 Montaža i povezivanje trofazne utičnice

NAPOMENA:
-Svaki učenik odgovara na 3 teorijska pitanja (II1- Pitanje 1 – II1 – Pitanje 24) i praktično radi 1 od radova (II1 – RADOVI 1 – II1 – RADOVI 22)

Преузимање