Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – практична настава

Питања за ванредне ученике – практична настава

ISPITNA PITANJA ZA PRAKTIČNU NASTAVU – III RAZRED ELEKTROINSTALATERI

III2 – Pitanje 1 Sadržaj projekta i značaj pojedinih delova projekta
III2 – Pitanje 2 Plan elektro instalacije
III2 – Pitanje 3 Ulična rasveta- razvijena šema
III2 – Pitanje 4 Nadzemni kućni prikljucak
III2 – Pitanje 5 Podzemni kućni prikljucak
III2 – Pitanje 6 Jednofazna razvodna tabla -razvijena šema sa 12 osigurača
III2 – Pitanje 7 Trofazna razvodna tabla – razvijena šema sa 15 osiguraca
III2 – Pitanje 8 Jednofazna glavna razvodna tabla – razvijena šema
III2 – Pitanje 9 Trofazna glavna razvodna tabla – razvijena šema
III2 – Pitanje 10 Šema priključne kutije – veza zvezda
III2 – Pitanje 11 Šema priključne kutije – veza trougao
III2 – Pitanje 12 Šema priključne kutije monofaznog asinhronog motora
III2 – Pitanje 13 Izbor osigurača termičkih potrošača
III2 – Pitanje 14 Paketni (grebenasti) prekidači
III2 – Pitanje 15 Komandno strujno kolo – jedan smer
III2 – Pitanje 16 Komandno strujno kolo – dva smera
III2 – Pitanje 17 Šematski prikaz tri trofazne utičnice ( razvijena šema ) snage 3,4 i 5 kw
III2 – Pitanje 18 Šematski prikaz šest monofaznih utičnica povezanih na dva osigurača snage 3 i 4 kw
III2 – Pitanje 19 Razvijena i jednopolna šema: serijsko,naizmenično svetlo i električno zvono, poziv sa dva mesta
III2 – PItanje 20 Razvijena i jednopolna šema:obično,unakrsno i 3 električna zvona poziv pojedinačno
III2 – Pitanje 21 Naponi (medufazni i linijski)
III2 – Pitanje 22 Izbor bimetalne zaštite
III2 – Pitanje 23 Kontaktori
III2 – Pitanje 24 Interfonska instalacija
III2 – Pitanje 25 Uloga forela ( ulicno svetlo)
III2 – Pitanje 26 Dizel agregati
———-
III2 – RADOVI 1 Izrada instalacije serijskog, naizmeničnog i električnog zvona poziv sa tri mesta
III2 – RADOVI 2 Izrada instalacije običnog i unakrsnog svetla
III2 – RADOVI 3 Izrada instalacije električnog zvona – pojedinačan poziv
III2 – RADOVI 4 Izrada instalacije tri trofazne utičnice snage 3,4,5 kw
III2 – RADOVI 5 Izrada instalacije šest monofaznih utičnica snage 3 i 4 kw
III2 – RADOVI 6 Merenje napona i otpora univerzalnim instrumentom
III2 – RADOVI 7 Provera napona probnom lampom i glinericom
III2 – RADOVI 8 Povezivanje priključne kutije trofaznog asinhronog motora – veza zvezda -
III2 – RADOVI 9 Povezivanje priključne kutije trofaznog asinhronog motora – veza trougao-
III2 – RADOVI 10 Puštanje u rad trofaznog asinhronog motora prekidačem 0/1
III2 – RADOVI 11 Puštanje u rad trofaznog asinhronog motora prekidačem 1/0/2
III2 – RADOVI 12 Puštanje u rad trofaznog asinhronog motora prekidačem – zvezda/ trougao
III2 – RADOVI 13 Puštanje u rad trofaznog asinhronog motora dalljinskim putem – jedan smer
III2 – RADOVI 14 Puštanje u rad trofaznog asinhronog motora daljinskim putem – dva smera
III2 – RADOVI 15 Puštanje u rad trofaznog asinhronog motora daljinskim putem – zvezda trougao
III2 – RADOVI 16 Izrada instalacije ulične rasvete – uključenje uklopnim satom
III2 – RADOVI 17 Izrada instalacije ulične rasvete – uključenje forelom
III2 – RADOVI 18 Izrada instalacije stepenišnog svetla elektronskim automatom za četiri sprata
III2 – RADOVI 19 Izrada instalacije kupatila
III2 – RADOVI 20 Izrada instalacije jedne fluorescentne sijalice

NAPOMENA:
-Svaki učenik odgovara na 3 teorijska pitanja (III2- Pitanje 1 – III2 – Pitanje 26) i praktično radi 1 od radova (III2 – RADOVI 1 – III2 – RADOVI 20)
-Na ispit doneti potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u nekoj radnoj organizaciji u trajanju od 90 časova i dnevnik rada sa predlogom ocene

Преузимање