Home » Обавештења » Доквалификација – практична настава

Доквалификација – практична настава

Испитна питања за практичну наставу – трећи разред, електротехничар електромоторног погона, разлика за електроинсталатере и електромеханичаре за термичке и расхладне уређаје

1. Високонапонски растављачи
2. Гашење електричног лука
3. Врсте и облици контаката
4. Прекидачи снаге – високонапонски прекидачи (улога и врсте)
5. Атмосферски пренапон
6. Одводници пренапона
7. Изолатори
8. Високонапонски осигурачи
9. Основне карактеристике асинхроних машина
10. Конструкција асинхроних машина
11. Технологија, материјал и алат за израду намотаја асинхроних машина
12. Технологија, материјал и алат за израду магнетних кола асинхроних машина


Преузимање