Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – електрични погон дизалица и лифтова

Питања за ванредне ученике – електрични погон дизалица и лифтова

ИСПИТНА ПИТАЊА
ПРЕДМЕТ: ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПОГОНА
подвучено – за 2
искривљено – за 3

1. Принцип рада лифта
2. Опис главних делова
3. Возно окно лифта
4. Машинска просторија лифта
5. Подела лифтова
6. Место уградње лифта
7. Основна кин. решења везе кабине и противтега са пог. маш. за пренос снаге трењем
8. Кинематска решења везе кабине и погонских уређаја код хидрауличних лифтова
9. Противтег и компензациона ужад
10. Прописи о вертикалном транспорту људи и терета
11. Погонске машина за вучу трењем
12. Погонски електромотор
13. Погонски уређај код хидрауличних лифтова и дизалица
14. Кабина са покретним подом и уређајем за контролу оптерећења
15. Повезивање кабине и противтега
16. Хватачки уређаји
17. Противтег
18. Граничник брзине
19. Управљачке табле и дугмад
20. Јединично управљање
21. Сабирно управљање
22. Прекидачи
23. Биметални заштитни прекидачи
24. Релеји
25. Временски релеји
26. Електрична шема везе релеја у самодржачком споју
27. Погонска блокада
28. Полазна и погонска блокада
29. Промена смера обртања асинхроног мотора
30. Заштита електромотора од преоптерећења
31. Фазна заштита
32. Улога дизалице и појединих погона дизалице
33. Електрична опрема дизалице
34. Нужно осветљење
35. Осветљење кабине
36. Осветљење возног окна
37. Разводна табла
38. Напајање погонског електромотора
39. Откочни магнет
40. Електрична шема веза малотеретног лифта са две станице
41. Сигнализација лифтовског постројења
42. Микропроцесорско управљање
43. Управљање меморијом и сабирање захтева за превоз у смеру доле
44. Управљање меморијом и сарањем позива у оба смера
45. Техничка контрола и одржавање лифтова

Предметни наставник
Димитријевић Драган

Преузимање