Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – Основе аутоматског управљања

Питања за ванредне ученике – Основе аутоматског управљања

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ОСНОВА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
IV година, електротехничар електромоторног погона

1. Структура система аутоматског управљања
2. Претварачи помераја потенциометар
3. Претварачи брзине обртања
4. Претварачи механичког напрезања
5. Претварачи температуре
6. Претварачи протока
7. Претварачи нивоа течности потенциометар
8. Претварачи светлосног флукса
9. Претварачи притиска
10. Претварачи учестаности
11. Детектори струјног сигнала
12. Детектори напонског сигнала
13. Детектори временског кашњења
14. Детектори учестаности
15. Појачавачи – електромашински
16. Појачавачи – хидраулични стационарни
17. Појачавачи – пнеуматски релејни
18. Пропорционални регулатор
19. Интегрални регулатор
20. Диференцијални регулатор
21. Пропорционално интегрални регулатор
22. Пропорционално интегрално диференцијални регулатор
23. Извршни елементи
24. Критеријуми и испитивање стабилности система
25. Архитектура програмабилно логичког контролера
26. Начин рада PLC-а
27. Програмирање PLC-а


Преузимање