Home » Uncategorized » Питања за ванредне ученике – Електрични апарати и уређаји

Питања за ванредне ученике – Електрични апарати и уређаји

ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ИЗ ЕЛ. АПАРАТА И УРЕЂАЈА (трећи степен)

1. Објаснити начине преноса топлоте
2. Објаснити материјале који се користе за конструкцију термичких уређаја
3. Објаснити везе електричних грејача
4. Објаснити конструкционе облике грејача
5. Објаснити електричне штедњаке (шему везе, кварове и њихово отклањање)
6. Објаснити машине за прање рубља (кварове и њихово отклањање)
7. Објаснити електричне бојлере (кварове и њихово отклањање)
8. Објаснити расхладне уређаје
9. Објаснити принцип рада и опис главних делова машине за једносмерну струју
10. Ојаснити принцип рада трансформатора
11. Ојаснити делове трансформатора
12. Ојаснити елементе конструкције и врсте асинхроних мотора
13. Ојаснити принцип рада асинхроног мотора
14. Ојаснити елементе конструкције синхроних машина
15. Ојаснити принцип рада синхроних машина

Преузимање