Home » Uncategorized » Питања за ванредне ученике – Енергетска електроника

Питања за ванредне ученике – Енергетска електроника

ИСПИТНА ПИТАЊА
ПРЕДМЕТ: ЕНЕРГЕТСКА ЕЛЕКТРОНИКА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПОГОНА

подвучено – за 2
искривљено – за 3

1. Предмет проучавања енергетске елктронке
2. Врсте и улога енергетских претварача
3. Прелазни процеси у ел. колима
4. Пасивно коло за диференцирање
5. Пасивно коло за интеграљење
6. Особине реалног и идеалног операционог појачавача
7. Реализација инвертора са оп. појачавачем
8. Реализација сабирача помоћу оп. појачавача
9. Бинарни бројни систем
10. Конверзија броја; Комплемент броја
11. Логичко “И” коло (таблица истинитости, прекидачка реализација)
12. Логичко “ИЛИ” коло (таблица истинитости, прекидачка реализација)
13. Регистри
14. Флип-флопови
15. Меморијске мреже
16. Карактеристике енергетских диода
17. Карактеристике енергетских транзистора
18. Начини искључивања и укључивања тиристора
19. Редна и паралелна веза тиристора
20. Улога и блок шема усмерача
21. Једнофазна полуталасна шема усмерача
22. Једнофазна пуноталасна шема усмерача са средњом тачком
23. Једнофазна мосна шема усмерача
24. Трофазни усмерачи
25. Подела и принцип рада инвертора
26. Инвертори вођени мрежом
27. Претварачи учестаности
28. Улога и принцип рада чопера
29. Чопер спуштач напона
30. Чопер подизач напона

предметни наставник
Димитријевић Драган

Преузимање