Home » Uncategorized » Питања за ванредне ученике – Машински материјали возила

Питања за ванредне ученике – Машински материјали возила

Испитна питања из МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ ВОЗИЛА
за ПРВИ разред МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

1. Особине материјала – механичке, технолошке, хемијске, физичке
2. Кристализација
3. Техничко гвожђе
4. Ливена гвожђа
5. Челици – добијање и подела
6. Угњенични челици
7. Легирани челици
8. Конструкциони челици
9. Термичке обраде челика – које су и улога термичких обрада
10. Термохемијске одраде челика – које су њихова улога
11. Алуминијум и легуре алуминијума
12. Бакар и легуре бакра
13. Горива – појам,састав, подела и карактеристике
14. Чврста горива
15. Течна горива
16. Гасовита горива
17. Октански и цетански број горива
18. Мазива – улога, суштина и задаци
19. Врсте мазива и њихова примена
20. Мазива за подмазивање мотора и возила
21. Пластичне масе – подела , особине
22. Гума
23. Заптивни и изолациони материјал
24. Стакло
25. Корозија и заштита од корозије

Преузимање