Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – Машински елементи 1

Питања за ванредне ученике – Машински елементи 1

Питања из машинских елемената 1
(II разред)

1. Толеранције
2. Врсте налегања и системи налегања
3. Оптерећење машинских делова
4. Врсте напрезања
5. Основна подела машинских елемената
Нераздвојиви спојеви
1. Заковани спојеви
2. Заварени спојеви
3. Залепљени спојеви
4. Залемљени спојеви
Раздвојиви спојеви
1. Навојни спојеви
2. Врсте навоја
3. Спојеви помоћу клинова
4. Жлебни спојеви
Еластичне везе
1. Општи појмови
2. Подела и примена

Преузимање