Home » Обавештења » Питања за ванредне ученике – Машински елементи 2

Питања за ванредне ученике – Машински елементи 2

Питања из машинских елемента 2
(III година)

Осовине и вратила
1. Врсте и подела осовина и вратила.
2. Материјал за израду осовина и вратила.
3. Димензионисање осовина, вратила и рукавца.
Лежишта (клизни лежаји)
1. Особине и подела.
2. Трење између клизних површина.
3. Мазива
4. Прорачун радијалних лежишта.
5. Аксијална лежишта.
Лежаји
1. Врсте лежаја и основна својства.
2. Облици лежајева.
3. Означавање и приказивање лежаја.
Спојнице
1. Задатак и подела.
2. Нееластичне спојнице.
3. Еластичне спојнице.
Елементи за пренос снаге
1. Значај и улога преносника. Подела
2. Фрикциони парови
3. Зупчани парови
4. Пужни парови
5. Ланчани парови
6. Ремени парови
7. Преношење ужетом

Преузимање