Home » Uncategorized » Питања за ванредне ученике – Мотори СУС

Питања за ванредне ученике – Мотори СУС

Питања за ванредне ученике из предмета МОТОРИ СУС ( друга година) за МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА
1. Шта су мотори СУС и њихова подела.
2. Радни циклуси четворотактног ОТО мотора.
3. Објасни начин рада 4Т ОТО мотора.
4. Шта радна запремина мотора и степен компресије?
5. Цилиндарски блок
6. Цилиндарска глава
7. Доње кућиште, горње кућиште и поклопац мотора
8. Клип, клипни прстенови
9. Осовиница клипа и клипњача
10. Коленасто вратило и замајац
11. Вентилски склоп
12. Напајање ОТО мотора горивом – наброји и опиши елементе система
13. Пумпа за гориво и карбуратор – образовање гориве смеше
14. Пречистачи горива
15. Систем за унутрашње образовање гориве смеше
16. Систем за паљење гориве смеше ОТО мотора
17. Систем за напајање ДИЗЕЛ мотора горивом– наброји и опиши елементе система
18. Пумпа високог притиска
19. Бризгачи за ДИЗЕЛ гориво
20. Систем хлађења мотора – начини хлађења, наброји и опиши елементе система
21. Хладњак
22. Термостат
23. Систем за подмазивање мотора – задаци, врсте система основни делови система
24. Двотактни мотори СУС
25. Одржавање мотора СУС

Преузимање