Home » Uncategorized » Питања за ванредне ученике – математика за I годину IV степен

Питања за ванредне ученике – математика за I годину IV степен

Математика – задаци за I годину IV степен

1) Логика, скупови и функције: 4, 8, 26, 27, 28, 58, 59, 67, 68
2) Пропорцоналност и примене: 202, 203, 208 – 216, 231 – 237, 261 – 267
3) Троугао: 410 – 418, 428 – 432
4) Вектори: 388 – 394, 401
5) Круг: 471 – 480
6) Рационални алгебарски изрази: 620, 621, 625, 627, 630, 631, 664 – 668, 673 – 676, 685
7) Линеарне једначине, неједначине, системи и функција: 718 – 724, 735, 756 – 761, 786 – 793, 811 – 815
8) Сличност: 884, 913 – 921, 949 – 952
Збирка: Ж. Ивановић, С. Огњановић, Круг 2008, Математика 1

1) Логика, скупови и функције: 5 – 8, 13, 16, 31 – 39, 73, 72, 77, 78
2) Пропорционалност и примене: 170, 171, 172, 177 – 183, 200 – 206, 226 – 232
3) Вектори: 314 – 316, 317 – 320, 327
4) Троугао: 337 – 345
5) Круг: 396 – 408
6) Рационални алгебарски изрази: 492, 496, 498, 502, 509, 535 – 540, 543, 545, 550
7) Линеарне једначине, неједначине, системи и функција: 580 – 582, 585, 586, 591, 602, 619 – 623, 649 – 651, 654, 656, 677 – 681
Збирка: Ж. Ивановић, С. Огњановић, Круг 2013, Математика 1
Преузимање