Home » Uncategorized » Питања за ванредне ученике – математика за II годину IV степен

Питања за ванредне ученике – математика за II годину IV степен

Математика – задаци за II годину IV степен

1) Степеновање и кореновање: 2, 6, 7, 9, 14, 15, 28 (30), 33 (37), 35 (33), 40 (46)
2) Комплексни бројеви: 70 (63), 71 (64), 72 (65), 78 (71), 79 (72), 80 (73), 81 (74), 86 (79)
3) Квадратна једначина и функција: 149(144), 150 (145), 156 – 159 (151 – 154), 166 (170), 167 (171), 174 (184), 176
(186), 181 (193), 182 (194), 188 (219), 189 (220), 266 (262), 267 (263), 290 (291), 292, 294 (295), 295, 297 (296), 319 (322), 320 (323), 321 (324), 322 (325), 329 (334), 360, 362
4) Експоненцијална и логаритамска функција: 479 – 484 (473 – 478), 485 (479), 490 (486), 493 (490), 494 (491), 496 (493), 502 (503), 503 (498), 506 (502), 529 – 532 (527 – 530)
5) Тригонометрија: 634 а – ж (628), 639 (633), 647 – 653 (641 – 647), 655 (649), 656 (661), 686 (681), 687 (682), 689 (684), 730 , 731 (732), 732 (733), 885, 890 (892), 891 (893), 906 , 907, 917, 921, 953, 955, 1038

Збирка: Ж. Ивановић, С. Огњеновић, Круг 2010, Математика 2

Преузимање