Home » Uncategorized » Питања за ванредне ученике – математика за I годину IV степен

Питања за ванредне ученике – математика за I годину IV степен

Математика – задаци за 3. годину, 4. степен

1) Површине и обими фигура у равни: 1 – 20,23, 24, 30, 35, 40, 41, 43, 47
2) Полиедри: 144 – 151, 158, 161, 169, 170, 184, 186, 189, 190, 194 – 199, 213 – 217, 241 – 247, 248 – 251
3) Обртна тела: 319 – 328, 339 – 346, 348, 353, 354, 384 – 389, 419 – 425, 428, 429, 430
4) Вектори: 546, 549, 553, 556, 557, 558 – 561, 589, 592, 595, 600, 602 – 605, 612, 613, 618, 628, 630, 631, 635, 636, 641, 646
5) Аналитичка геометрија у равни: 657 – 661, 678, 681, 694 – 698, 702, 703, 710, 715, 718, 719, 723, 726, 727, 728, 732, 736, 737, 758, 759, 762, 768, 769
6) Круг: 805, 806, 807, 817, 819, 840, 841, 843, 844
7) Елипса: 886, 890, 891, 896, 911, 912, 914, 915
8) Хипербола: 934, 935, 936, 937, 944, 961, 962, 966
9) Парабола: 983 – 985, 987, 996, 1000, 1001
10) Низови: 1080, 1081, 1135 – 1137, 1143, 1144, 1148, 1149, 1164, 1171, 1178, 1179, 1180 – 1185, 1219, 1222

Збирка: Ж. Ивановић, С. Огњановић, Круг 2004, Математика 3
Преузимање