Home » Обавештења » РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА И ДОПУНСКИХ ИСПИТА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2014/2015. год.

Преузимање документа

р.б.
ПРЕДМЕТ
ДАТУМ И ВРЕМЕ
ЧЛАНОВИ
КОМИСИЈЕ
1.ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
17.11.2014. г. од 14.15 часова I, II разредИвана Радуловић,
Зоран Казаковић,
Олга Лазовић
2.ЕНЕРГЕТСКА
ЕЛЕКТРОНИКА,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
МАТЕРИЈАЛИ,
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И
ПОСТРОЈЕЊА,
ЕЛЕКТРИЧНА ВУЧА
17.11.2014. г. од 14.15 часоваБудујкић Ратка,
Илијевић Мирјана,
Димитријевић Драган,
Мариновић Богољуб
3.ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА,
МОТОРНА ВОЗИЛА
17.11.2014. г. од 14.15 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата
Милосављевић А.
4.ОСНОВЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I, II, ЕЛЕКТРОНИКА,
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА
ПРОИЗВОДЊА И
ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
18.11.2014. г. од 14.15 часоваБудујкић Ратка,
Илијевић Мирјана,
Димитријевић Драган,
Мариновић Богољуб
5.МУЗИЧКА УМЕТНОСТ18.11.2014. г. од 14.15 часоваИван Недељковић,
Јадранка Мартиновић,
Ивана Радуловић
6.ГЕОГРАФИЈА18.11.2014. г. од 14.15 часоваСања Стојковић,
Ивана Радуловић,
Марија Пауновић
7.ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ,
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТР.
МЕРЕЊЕ И
КОНТРОЛИСАЊЕ,
МАШИНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ,
ОСНОВЕ МАШИНСТВА
19.11.2014. г. од 14.15 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
8.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК20.11.2014. г. од 13.30 часоваГордана Антић,
Невена Благојевић,
Јовановић Александра
9.РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
20.11.2014. г. oд 14.15 часоваЉубиша Миленковић,
Драган Димитријевић,
Мирјана Илијевић
10.ФИЛОЗОФИЈА20.11.2014. г. од 14.15 часоваИрена Калинић,
Бранка Тасић,
Светлана Поповић
11.ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
21.11.2014. г. од 14.15 часова III разредИвана Радуловић,
Зоран Казаковић,
Олга Лазовић
12.МАТЕМАТИКА24.11.2014. г. од 10.00 часова ПИСМЕНИ, усмени по договоруMира Мајовић,
Драгана Лазаревић,
Љубиша Миленковић
13.БИОЛОГИЈА,
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
24.11.2014. г. oд 10.00 часоваСимић Добрић Сузана, Михајло Стаменковић,
Лазовић Олга
14.ХЕМИЈА24.11.2014. г. oд 09.45 часоваСтанојевић Сузана,
Радоњић Иванка,
Лазовић Олга
15.МЕХАНИКА,
ЕКСПЛОАТАЦИЈА
И ОДРЖАВАЊЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА
24.11.2014. г. oд 14.15 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
16.ПРАКТИЧНА НАСТАВА,
(електро) I, II разред
24.11.2014. г. од 14.15 часоваКазаковић Зоран,
Маринковић Борислав,
Букатаревић Владимир
17.ЕЛКТРИЧНЕ МАШИНЕ
СА ИСПИТИВАЊЕМ,
ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ,
ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ
СТРУЈЕ,
МЕРЕЊА У
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ
25.11.2014. г. од 14.15 часоваБудујкић Ратка,
Илијевић Мирјана,
Димитријевић Драган,
Мариновић Богољуб
18.ФИЗИКА25.11.2014. г. од 14.15 часоваМарина Радић,
Мирјана Илијевић,
Богољуб Мариновић
19.ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ,
ЕЛЕМЕНТИ
АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА
25.11.2014. г. од 14.15 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
20.СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
26.11.2014. г. oд 13.30 часова
ПИСМЕНИ, усмени по договору
Гордана Антић,
Марија Королија,
Невена Благојевић
21.ЛИКОВНА КУЛТУРА27.11.2014. г. од 13.00 часоваИван Недељковић,
Јадранка Мартиновић,
Ивана Радуловић
22.ПРАКТИЧНА НАСТАВА,
(електро) III разред
27.11.2014. г. од 14.15 часоваКазаковић Зоран,
Маринковић Борислав,
Букатаревић Владимир
23.ПРАКТИЧНА НАСТАВА,
(машинство)
27.11.2014. г. од 14.15 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата,
Милосављевић А.
24.ИСТОРИЈА28.11.2014. г. oд 14.15 часоваСања Стојковић,
Ивана Радуловић,
Марија Пауновић
25.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ28.11.2014. г. oд 12.30 часоваКоста Ницуловић,
Олга Лазовић,
Љубиша Миленковић
26.ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА,
ЕЛЕКТРИЧНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ И
ОСВЕТЉЕЊЕ
28.11.2014. г. oд 14.15 часоваБудујкић Ратка,
Илијевић Мирјана,
Димитријевић Драган,
Мариновић Богољуб