Home » Јавне набавке » Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности(добара) рб. 1/2015

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности(добара) рб. 1/2015

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 ), директор Техничке школе у Кладову доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБАРА) РЕДНИ БРОЈ 1/2015

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: “МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ” д.о.о из Шалудовца, 35254 Поповац, Параћин, понуда број: 1/1125/2015 од 20.10.2015. године, код наручиоца заведена под бројем: 698 од 21.10.2015. године.

Преузмите документ: Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности(добара) рб. 1/2015