Home » Обавештења » Распоред полагања испита у новембарском испитном року 2015/16

Распоред полагања испита у новембарском испитном року 2015/16

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА И ДОПУНСКИХ ИСПИТА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА У НОВЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. год.

Преузимање документа


Р.б.
ПРЕДМЕТ
ДАТУМ И ВРЕМЕ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1.ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ17.11.2015. г. од 14.15 часова I разредМарија Королија,
Сања Стојковић,
Александра Јовановић
2.СОЦИОЛОГИЈА,
ФИЛОЗОФИЈА
17.11.2015. г. од 14.15 часоваБранка Тасић,
Ирена Калинић,
Светлана Поповић
3.ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ18.11.2015. г. од 14.15 часова II,III,IV разредМарија Королија,
Сања Стојковић,
Александра Јовановић
4.БИОЛОГИЈА18.11.2015. г. од 12.30 часоваСимић Добрић Сузана,
Олга Лазовић,
Иванка Радоњић
5.ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ,
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТР.,
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ,
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
ЕЛЕМЕНТИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
19.11.2015. г. од 14.15 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата
Милосављевић А.
6.ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА,
ЕЛКТРИЧНИ ПОГОН ДИЗАЛИЦА И ЛИФТОВА,
ЕЛКТРИЧНЕ МРЕЖЕ И ПОСТРОЈЕЊА
19.11.2015. г. од 14.15 часоваБудујкић Ратка,
Илијевић Мирјана,
Димитријевић Драган,
Мариновић Богољуб
7.ЛИКОВНА КУЛТУРА19.11.2015. г. од 14.15 часоваИван Недељковић,.
Јадранка Мартиновић,
Ивана Радуловић
8.ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА23.11.2015. г. од 13.30 часовaМарија Пауновић,
Светлана Поповић,
Ирена Калинић
9.РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ
ЕЛКТРИЧНА ВУЧА
23.11.2015. г. од 14.15 часоваБудујкић Ратка,
Илијевић Мирјана,
Димитријевић Драган,
Мариновић Богољуб
10.МАТЕМАТИКА24.11.2015. г. од 10.00 часова ПИСМЕНИ, усмени по договоруMира Мајовић,
Драгана Лазаревић,
Марина Радић
11.ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ I,
ЕЛЕКТРОНИКА,
ЕЛКТРИЧНИ АПАРАТИ И УРЕЂАЈИ,
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА И МУЛТИМЕДИЈА
24.11.2015. г. од 14.15 часоваБудујкић Ратка,
Илијевић Мирјана,
Димитријевић Драган,
Мариновић Богољуб,
Букатаревић Владимир
12.УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА24.11.2015. г. од 14.15 часоваБранка Тасић,
Ирена Калинић,
Светлана Поповић
13.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК25.11.2015. г. од 12.00 часоваГордана Антић,
Невена Благојевић,
Јовановић Александра
14.МЕХАНИКА25.11.2015. г. од 11.00 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата
Милосављевић А.
15.ИСТОРИЈА25.11.2015. г. од 12.00 часоваСања Стојковић,
Ивана Радуловић,
Марија Пауновић
16.МУЗИЧКА УМЕТНОСТ26.11.2015. г. од 11.00 часоваИван Недељковић,.
Јадранка Мартиновић,
Ивана Радуловић
17.МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,
ПРАКТИЧНА НАСТАВА,
ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА,
МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ
26.11.2015. г. од 14.15 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата
Милосављевић А.
18.ФИЗИКА26.11.2015. г. од 14.15 часоваМарина Радић
Мирјана Илијевић
Иван Стојановић
19.ЗАВРШНИ ИСПИТ електро27.11.2015. г. од 08.00 часоваМариновић Богољуб,
Маринковић Борислав,
Букатаревић Владимир
20.МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ,
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА,
МОТОРНА ВОЗИЛА
30.11.2015. г. од 14.15 часоваЋеха Божидар,
Радуловић Зоран,
Павловић Бата
Милосављевић А.
21.ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА,
ЕЛКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
30.11.2015. г. од 14.15 часоваБудујкић Ратка,
Илијевић Мирјана,
Димитријевић Драган,
Мариновић Богољуб
22.ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ30.11.2015. г. oд 14.15 часоваКоста Ницуловић
Олга Лазовић,
Љубиша Миленковић
23.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ02.12.2015. г. oд 12.00 часова
ПИСМЕНИ, усмени по договору
Гордана Антић,
Марија Королија,.
Невена Благојевић