Home » Обавештења » НОВИ ПЛАН БЛОК НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016 ГОДИНИ!!!

НОВИ ПЛАН БЛОК НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016 ГОДИНИ!!!

Електроинсталатери (II3, III3)

Практична настава – Букатаревић Владимир

 • Прво полугодиште

   ДАТУМ
   ДАН
   ОДЕЉЕЊЕ
   ДАТУМ
   ДАН
   ОДЕЉЕЊЕ
   13.10.2015Уторак

   II312.10.2015

   Понедељак

   III3
   26.10.2015
   ПонедељакII327.10.2015
   Уторак
   III3
   18.11.2015Среда
   II319.11.2015
   Четвртак
   III3
   3.12.2015Четвртак
   II304.12.2015
   Петак
   III3
   18.12.2015ПетакII316.12.2015СредаIII3

 • Друго полугодиште

   ДАТУМ
   ДАН
   ОДЕЉЕЊЕ
   ДАТУМ
   ДАН
   ОДЕЉЕЊЕ
   23.02.2016

   Уторак

   II322.02.2016

   Понедељак
   III3
   09.03.2016
   Среда
   II38.03.2016
   Уторак

   III3
   24.03.2016
   Четвртак
   II323.03.2016
   Среда
   III3
   08.04.2016
   Петак
   II307.04.2016
   Четвртак
   III3
   18.04.2016ПонедељакII322.04.2016ПетакIII3

   ДАТУМ
   ДАН
   ОДЕЉЕЊЕ
   26.05.2016

   Четвртак

   III3
   27.05.2016
   Петак
   III3
   01.06.2016
   Уторак
   III3
   02.06.2016
   Среда
   III3
   06.06.2016ПонедељакIII3

/////MASINCI

Машински техничар моторних возила (IV/2)

Практична настава – Ћеха Божидар

 • Прво полугодиште

   ДАТУМ
   ДАН
   24.12.2015

   Четвртак

   25.12.2015
   Петак
   28.12.2015
   Понедељак
   29.12.2015
   Уторак
   30.12.2015Среда

 • Друго полугодиште

   ДАТУМ
   ДАН
   26.05.2016

   Четвртак

   27.05.2016

   Петак
   01.06.2016
   Уторак

   02.06.2016
   Среда
   06.06.2016Понедељак

//////RACUNARI

Електротехничари рачунара (III/1, IV/1)

 • Прво полугодиште

   ДАТУМ
   ДАН
   III / 1
   IV / 1
   12.10.2015

   Понедељак
   РАЧУНАРИ

   Миленковић Љубиша

   ПРОГРАМИРАЊЕ

   Димитријевић Драган

   27.10.2015
   Уторак

   ПРОГРАМИРАЊЕ
   Димитријевић Драган
   РАЧУНАРИ
   Миленковић Љубиша
   19.11.2015
   Четвртак
   РАЧУНАРИ
   Миленковић Љубиша
   ПРОГРАМИРАЊЕ
   Димитријевић Драган
   04.12.2015
   Петак
   ПРОГРАМИРАЊЕ
   Димитријевић Драган
   ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊАБудујкић Ратка
   16.12.2015СредаРАЧУНАРИМиленковић ЉубишаОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊАБудујкић Ратка

 • Друго полугодиште

   ДАТУМ
   ДАН
   III / 1
   IV / 1
   22.02.2016

   Понедељак

   РАЧУНАРИ

   Миленковић Љубиша

   ПРОГРАМИРАЊЕ

   Димитријевић Драган

   8.03.2016

   Уторак
   ПРОГРАМИРАЊЕ
   Димитријевић Драган
   РАЧУНАРИ
   Миленковић Љубиша
   23.03.2016
   Среда
   РАЧУНАРИ
   Миленковић Љубиша
   ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊАБудујкић Ратка

   7.04.2016
   Четвртак
   ПРОГРАМИРАЊЕ
   Димитријевић Драган
   РАЧУНАРИМиленковић Љубиша
   22.04.2016ПетакПРОГРАМИРАЊЕДимитријевић Драган
   ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊАБудујкић Ратка

   ДАТУМ
   ДАН
   IV / 1
   26.05.2016

   Четвртак

   ПРОГРАМИРАЊЕ

   Димитријевић Драган
   27.05.2016
   Петак
   РАЧУНАРИ
   Миленковић Љубиша
   01.06.2016
   Уторак
   ПРОГРАМИРАЊЕ
   Димитријевић Драган
   02.06.2016
   Среда
   ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊАБудујкић Ратка
   06.06.2016ПонедељакРАЧУНАРИМиленковић Љубиша