Home » Јавне набавке » Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности (добара) рб. 1/2016

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности (добара) рб. 1/2016

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС”, бр.124/2012, 14/2015, 68/2015 ), директор Техничке школе у Кладову доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБАРА) РЕДНИ БРОЈ 1/2016.

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу: “МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ” д.о.о из Шалудовца,35254 Поповац, Параћин, понуда број: 1/526/2016 од 01.06.2016. године, код наручиоца заведена под бројем: 246 од 07.06.2016. године.

Обавештење о закључењу уговора у поступку јавне набавке мале вредности (добара) редни број 1/2016 можете преузети ОВДЕ .