Home » Електротехника

Електротехника

Електротехничар рачунара

Данас се живот не може замислити без рачунара. Рачунар се користи у свим областима, што за рад, а што и за занимацију. Сачињен је од сложене структуре хардвера и софтвера који се налазе испод ,на први поглед, једноставне спољашности. Сваки рачунар има могућност да се усавршава додавањем, мењањем и допуњавањем разних делова. Рачунар нам омогућава разне занимације као што су нпр. писање, цртање, играње разних игрица, слушање музике, гледање филмова итд.
У оквиру образовног профила електротехничар рачунара ученици првенствено стичу знања о деловима, конструкцији и функционисању РС рачунара. Осим тога, у оквиру појединих наставних предмета стичу знања из програмирања, тј. баве се одржавањем функције самог рачунара и/или реализацијом програма на њима. Школују се за рад на свим местима где се примењују рачунари.
Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:
Руковање рачунарским системима и њихово одржавање, проверавање исправности компоненти рачунара, дијагностификовање квара одређене компоненте рачунара, склапање и расклапање рачунара, познавање архихектуре рачунарског система и принципа рада сваке њене компоненте, инсталације разних оперативних система, пројектовање софтвера, умрежавање рачунара, подешавање интернета, инсталације антивирусних програма, коришћење услужних програма, инсталације и одржавање апликативних програма, као и програмирање апликативних програма, рад са базама података, итд…
Могућност запослења је велика с обзиром на брзи и свеобухватни развој рачунарске технике, увођења рачунара у индустрију, трговину, јавну управу, базе података, глобалне и локалне мреже итд… По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање траје 4 године. Програм садржи општеобразовне и стручне предмете. Општеобразовни предмети обрађују се са истим садржајем као код већине других образовних профила у четворогодишњем трајању. Математика се обрађује по истом плану и програму као у гимназијама. Стручни предмети су намењени стицању практичних и теоријских знања , навика и вештина специфичних за занимање за које се обучавају ученици. Школа је за ову наставу добро опремљена. Настава се одржава у опремљеним учионицама, кабинетима, радионицама и лабораторијама. Неки предмети се састоје од теоријског дела, који се реализује кроз класична предавања и практичног дела , који се реализује кроз лабораторијске вежбе (основе електротехнике, електрична мерења, мерења у електроници,електроника 1 и 2…) . За неке предмете је предвиђена и целодневна – блок настава 5 дана или 30 часова годишње (програмирање, рачунари, основе аутоматског управљања) у трећој и четвртој години.
У складу са планом и програмом , ученици похађају и изборни предмет један час недељно: верска настава или грађанско васпитање.

Општеобразовни предмети:

назив предмета
недељни
фонд
часова
 
1. година2. година3. година4. година
Српски језик и књижевност3333
Страни језик2222
Историја22
Географија2
Музичка уметност1
Ликовна култура1
Социологија2
Устав и права грађана1
Филозофија2
Физичко васпитање2222
Математика4444
Рачунарство и информатика2
Физика22
Хемија2
Биологија2


Стручни предмети:
назив предмета
недељни
фонд
часова
 
1. година2. година3. година4. година
Основе електротехнике3+13
Рачунарска графика и мултимедија2
Електротехнички материјали1
Примена рачунара у електротехници2
Електрична мерења1+1
Мерења у електроници2+1
Електроника 13+1
Електроника 22+1
Дигитална електроника2+1
Економика и организација предузећа2
Програмирање1+1 2+2 (30)2+2 (30)
Рачунари2+1 (30) 3+2 (30)
Електроенергетика2
Рачунарске мреже и комуникације2+1
Основе аутоматског упр.3+1 (30)
Практична настава22


Преузмите документ у PDF или DOCX формату

Електроинсталатер

Веома потребно занимање у свету чије је функционисање незамисливо без електричне енергије. Обухвата широк распон послова везаних за коришћење електричне енергије. Бави се одржавањем и постављањем инсталација електричне мреже за расвету, грејање, климатизацију, пећи, радне машине, кућних апарата или уређаја итд. Обавља демонтажне и монтажне послове ради одржавања и адаптације електроинсталација, (замена осигурача, светлосних тела, утикача, прикључница, прекидача, контактора, везивање водова и прикључивање каблова итд.) као и отклањање кварова на њима.
Врсте послова зависе од места запослења. Приликом изградње објеката постављају инсталацију у њима. У трговинским , пословним , стамбеним и угоститељским објектима су неопходни за одржавање постојећих инсталација и ситне поправке . У индустријским постројењима раде на постављању производних линија и одржавању енергетских, аутоматских и електронских уређаја у исправном раду. Велике су могућности и отварања сопствених приватних радионица за којима никада не престаје потреба.
Школовање траје 3 године. Програм садржи општеобразовне и стручне предмете. Општеобразовни предмети обрађују се са истим садржајем као код већине других образовних профила у трогодишњем трајању. Стручни предмети су намењени стицању практичних и теоријских знања , навика и вештина специфичних за занимање за које се обучавају ученици.
Настава се одржава у опремљеним учионицама, кабинетима, радионицама и лабораторијама. Неки предмети се састоје од теоријског дела, који се реализује кроз класична предавања и практичног дела , који се реализује кроз лабораторијске вежбе ( електрична мерења и електроника) . Део програма практичне наставе реализује се кроз блок наставу: 60 часова – други разред и 90 часова –трећи разред.
У складу са планом и програмом , ученици похађају и изборни предмет један час недељно: верска настава или грађанско васпитање.

Општеобразовни предмети:

назив предмета
 
недељни фонд часова
 
1. година2. година3. година
Српски језик 322
Страни језик222
Историја3
Географија2
Музичка уметност1
Ликовна култура1
Устав и права грађана1
Физичко васпитање222
Математика322
Рачунарство и информатика2
Физика2
Хемија2
Екологија и заштита
животне средине
1


Стручни предмети:
назив предмета
 
недељни фонд часова
 
1. година2. година3. година
Основе електротехнике32
Техничко цртање1
Електрична мерења 2+1
Електроника2+1
Економика и
организација предузећа
2
Електричне инсталације
јаке струје
4
Електричне инсталације и
осветљење
3
Електрични апарати и
уређаји
2
Електричне мреже и
постројења
2
Практична настава412 ( + 60)12 (+ 90)


Преузмите документ у PDF или DOCX формату

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

У оквиру образовног профила електромеханичар за термичке и расхладне уређаје ученици се оспособљавају за самосталан рад на поправци и сервисирању расхладних и електротермичких уређаја. Ту спада већина уређаја који се користе у домаћинству (електрични шпорети, машине за прање рубља и судова, пегле, фенови за косу, усисивачи за прашину, аспиратори, бојлери, микроталасне пећнице, клима уређаји, вентилатори, фрижидери, замрзивачи, расхладне витрине, итд …) и још неки који се користе у индустрији, трговинама или другим делатностима.

Могу да обављају следеће послове:
- Поправка и сервисирање расхладних и термичких уређаја у домаћинству
- Поправка и сервисирање хладњача
- Поправка и сервисирање климатизатора и др.
Могућност запослења је огромна: сопствени сервис, приватна предузећа, друштвена предузећа итд.
Потреба за овим профилом је изузетна, с обзиром на развој и употребу расхладних и термичких уређаја.
Школовање траје 3 године. Програм садржи општеобразовне и стручне предмете.
Општеобразовни предмети обрађују се са истим садржајем као код већине других образовних профила у трогодишњем трајању. Стручни предмети су намењени стицању практичних и теоријских знања , навика и вештина специфичних за занимање за које се обучавају ученици.
Настава се одржава у опремљеним учионицама, кабинетима, радионицама и лабораторијама. Неки предмети се састоје од теоријског дела, који се реализује кроз класична предавања и практичног дела , који се реализује кроз лабораторијске вежбе ( електрична мерења и електроника) . Део програма практичне наставе реализује се кроз блок наставу: 60 часова – други разред и 90 часова –трећи разред.
У складу са планом и програмом , ученици похађају и изборни предмет један час недељно: верска настава или грађанско васпитање.

Општеобразовни предмети:

назив предмета
недељни
фонд
часова
1. година2. година3. година
Српски језик222
Страни језик222
Историја3
Географија2
Музичка уметност1
Ликовна култура1
Устав и права грађана1
Физичко васпитање222
Математика322
Рачунарство и информатика2
Физика2
Хемија2
Екологија и заштита
животне средине
1


Стручни предмети:
назив предмета
недељни
фонд
часова
1. година2. година3. година
Основе електротехнике32
Техничко цртање1
Електрична мерења2+1
Електроника2+1
Економика и организација
предузећа
2
Електрична инсталације2
Електричне машине2
Електротермички уређаји22
Расхладни уређаји3
Практична настава412 (+60) 12 (+90)


Преузмите документ у PDF или DOCX формату

НАЈНОВИЈЕ:

Kalendar

February 2019
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728